Ako zamerať elektrickú garnižu

Správne zameranie elektrickej garniže je veľmi dôležité, ak sa chcete vyhnúť neskorším problémom. V prvom rade je treba povedať, že zameranie nie je zložité a zvládnete ho aj vy. Treba byť len dostatočne precízny.

Dĺžkanajdôležitejšia je dĺžka. Tu totiž môže nastať to, že ak ju zameriate nesprávne, garniža sa medzi dve steny nezmestí. Jej zameranie je však veľmi jednoduché. Platí totiž, že garniža potrebuje z každej strany 1,5 cm priestoru. Takže celková dĺžka, ktorú potrebujete = dĺžka medzi stenami, kde bude garniža umiestnená mínus 3cm.

Odstup od stenyAko je vidieť na obrázku vyššie, garnižu je potrebné plánovať vo vzdialenosti najmenej 5cm od steny. Je to pre to, aby mohol záves v každom prípade jednoducho putovať.

Odstup druhej garniže pokiaľ plánujete k sebe umiestniť dve elektrické garniže, je potom dobre počítať s rozostupom medzi nimi až 10cm. Musíte totiž počítať, že nastane situácia, keď potrebujete mať obidva závesy zhrnuté. Tieto závesy sú vtedy zvlnené a zaberajú viac miesta. Pri nedodržaní tejto vzdialenosti to môže pôsobiť dojmom natlačenia.

Po správnom zameraní a odpočítaní rezervy zadávate tento rozmer ako presnú dĺžku garniže do objednávky.