Aká predpríprava je potrebná pre elektrické garniže?

Samotná inštalácia elektrických garniž nie je zložitá, pokiaľ dodržíte pár dôležitých zásad pri samotnej predpríprave. To, že budete v danej miestnosti inštalovať motorizované garniže by ste mali vedieť už pri elektroinštalácií, nakoľko prvý krok začína práve tam. Poďme teda postupne:

1. Elektroinštalácia potrebná pre elektrické garniže:

Na to, aby mohli elektrické garniže fungovať, je potrebné ich napájanie. Tu máte hneď niekoľko možnosti, ako túto elektroinštaláciu pripraviť a záleží to vždy podľa toho, ako budete chcieť závesy ovládať. Samozrejme, možnosťou sú aj batériové elektrické garnižektoré si žiadnu predprípravu elektroinštalácie nevyžadujú, batérie sú však dosť drahé a navyše je ich potrebné nabíjať každých pár mesiacov. Preto túto možnosť berte do úvahy len vtedy, ak predprípravu nemáte vôbec. Jedná zásada platí pre všetky tipy ovládania a to je miesto, kde pripravíme kabeláž. Vždy si vyberte miesto, kde bude parkovať závesToto je dôležité hlavne preto, lebo záves zakrýva celý motor vrátane kabeláže. Garniža sa inštaluje 5cm od čelnej steny, takže kabeláž vyťahujeme ideálne zo stropu, približne 2-3 cm od steny.

  • Elektrická garniža ovládaná nástenným vypínačom - Toto zapojenie je možné pre garniže Comfort90 a Comfort35 ako aj pre garnižu Somfy WT. V tomto prípade sa elektroinštalácia ťahá tak, že sa do vypínača privedie stály prívod 230VAC a z vypínača na miesto motora sa ťahá 5x1,5 kábel. Toto Vám umožní aj funkciu Touch motion ako aj možnosť ovádania závesu vypínačom.
  • Elektrická garniža ovládaná diaľkovým ovládaním - Toto je možné pri všetkých garnižiach Comfort (vrátane WIFI verzií) a pre garniže Somfy RTS. V prípade, že chcete garnižu ovládať len diaľkovým ovládaním, stačí na miesto motora pritiahnúť napájanie priamo z rozvádzača. V tomto prípade postačuje 3x1,5 kábel. Zo skúsenosti však odporúčam aj v tomto prípade natiahnúť 5x1,5 kábel, len pre prípad budúcej integrácie do Smart Home.
  • Elektrická garniža ovládaná cez WiFi alebo 433Mhz - Garniže Comfort WiFi majú v sebe zabudovaný WiFi modul na pripojenie na Vašu WiFi, ostatné garniže Comfort majú zabudovaný 433Mhz prijímač, vďaka čomu ich môžeme pridať do riadiacej jednotky a ovládať cez aplikáciu. Aj pri týchto garnižiach platí, že na ich pripojenie potrebujeme len stále napájanie. 
  • Elektrické garniže ovládané cez káblový Smart Home - Toto je možné pre garniže Comfort90 a Comfort35 alebo pre garnižu Somfy WT. Toto zapojenie je určené pre systémy ako LOXONE, Taphome, Crenton, Ampio... Garniže Comfort ponúkajú možnosť ovládania pomocou fázového spínania a RJ45 (impulzné spínanie), ganriže Somfy WT ponúkajú len možnosť fázového ovládania. V prípade fázového ovládania ide v zásade o rovnaké pripojenie, ako je to pri elektrických žalúziach. Potrebujeme opäť pritiahnúť 5x1,5 kábel priamo z rozvádzača, kde bude riadiací systém. V prípade ovládania cez RJ45 vstup je potrebné pritiahnúť 3x1,5 kábel na napájanie a FTP kábel na ovládanie. Obidva káble sa vyťahujú na to isté miesto.
  • Elektrické garniže ovládané pomocou bezdrôtového Smart Home - Toto zapojenie je opäť možné pre garniže Comfort90 a Comfort35 alebo pre garnižu Somfy WT. Riadiací systém je v tomto prípade napríklad Shelly, FIBARO, Aqara, eWelink, Tuya, Homey a iné. V tomto prípade máme dve možnosti, kam umiestniť relé pre ovládanie motorov. Buď je to priamo do elektrického rozvádzača, vtedy potrebujeme pritiahnúť 5x15 kábel k motoru, alebo relé umiestnite k motoru, kde je možné ho upevniť a tým pádom postačuje len 3x15 kábel pre napájanie. 
  • Zapojenie elektrickej garniže do zásuvky - Aj toto je jednou z možnosti a dokonca používaná dosť často, nakoľko je to záložná možnosť, pokiaľ kabeláž nie je pripravená. Pokiaľ máte zásuvku na stene, kde bude záves parkovať, tada táto stena je vždy za závesom, je veľmi jednoduché zapojiť garnižu do tejto zásuvky. Kábel nebude prekážať, pretože bude vždy za závesom. Takto pripojené garniže je možné ovládať diaľkovým ovládaním, pripojiť na WiFi alebo zapojiť do bezdrôtového Smart Home pomocou umiestnenia relátka priamo k motoru.

2. Príprava stropu a podkladu pre garniže a koľajnice : 

Táto časť je platná pre obidva tipy, aj elektrické garniže, aj manuálne hlinikové koľajnice na závesyKeď máte správne pripravený kábel, prichádza na rad sadrokartón. A tu máte 6 možnosti, ako ho pre garniže pripraviť.

  • Montáž garniž na rovný strop - samozrejme ide o najjednoduchší spôsob, nakoľko strop urobíte len klasický rovno. Aj v tomto prípade však doporučujem dať si pozor na jeden detail. Pokiaľ totiž na strop montujete hliníkové koľajnice, často Vám ukážu nerovnosti, ktoré štandardne nevidíte. Ukáže sa tu tak práve nedostatočné rozťahanie spojov sadrokartónu. Tu odporúčame upozorniť majstrana to, že na dané miesto bude inštalovaná hliníková koľajnica a požiadať ho, aby daný úsed vyspravil do roviny podľa dlhej vodováhy. Toto nie je štandarný postup, nakoľko drobné nerovnosti na sadrokartóne nie sú viditeľné, ak sa však neskôr na celú šírku stropu priloží hliníková koľajnica, ktorá je dokonale rovná, tieto nerovnosti sa ukážu. Čím kvalitnejšie tmelenie teda majster odvedie, tým krajší bude výsledok po montáži koľajníc.
  • Montáž garniže za kryciu lištu/prestenu - Keď Vám výška stropu nedovolí kastlík, ale garniže chcete aj tak skryť, prichádza do úvahy riešenie v podobe kryciej lišty alebo predsteny. Hliníkovú kryciu lištu na závesy je možné zakúpiť aj u nás. Ide o moderné a hladké riešenie zakrytia hornej časti koľajníc. Je treba však upozorniť, že aj v tomto prípade je potrebné čo najlepšie vyspraviť nerovnosti SDK alebo po inštalácií tieto nerovnosti akrylovať. Druhou možnosťou je vyrobiť takúto lištu rovno zo sadrokartónu. Priamo na tento účel je možné kúpiť prefabrikáty ale zvládne to aj šikovný majster priamo na mieste. Výsledkom je predstena, za ktorou je garniža vždy skrytá.
  • Montáž garniže do kastlíka - Tento spôsob sa teší veľkej obľube, aj keď je na prípravu najnáročnejší. Ide o umiestnienie garniže do kastlíka, ktorý je vyššie, ako je samotný strop. Taktiež je to spôsob, pri ktorom si musíte dať veľký pozor na dĺžku kastlíka. Toto si vysvetlíme ďalej v článku. Hĺbka kastlík je ľubovoľná. Dôležitá je tu aj šírka, kedy si treba dobre porozmýšľať, odkiaľ pokiaľ záves pôjde, kde bude parkovať a či Vám nebude zakrývať vypínače a podobne. Špeciálny pozor na to, že kastlík je veľmi zložité neskôr rozšíriť.
 •  
  • Zabudovanie garniže do sadrokratónu - Tento spôsob je najzložitejší a zároveň najdrahší. Jeho výsledkom je však nádherné ukrytie garniže do sadrokartónu tak, že samotná garniža vypadá ako súčasť stropu. Pri manuálnych koľajniciach je možné použiť mauálne koľajnice zabudované dosadrokartónu Simple320, ktoré Vám majster osadí už pri prácach na sadrokartóne. Pri tých elektrických je to o niečo zložitejšie a je potrebné už počas prác osadiť púzdra na zabudovanie elektrických garniž do sadrokartónu a po dokončení prác sa do zýchto púzdier osadí samotná garniža. 
  • Inštalácia garniže na závesné tyče - Táto inštalácia sa robí hlavne tam, kde je strop nerovný, prekáža v inštalácií vzduchotechnika alebo je proste strop príliš vysoko. Táto montáž je veľmi obľúbená aj v obchodoch na prezliekacie kabínky. Ide o montáž tak, že do stropu sa upevnia závesné tyče na garnižu a samotná garniža sa následne inštaluje až na ich koniec. V tomto prípade treba prívodný kábel umiestniť tak, aby ho bolo možné čo najlepšie presunúť na garnižu, keďže tá v zásade visí vo vzduchu.
 •  
  • Inštalácia garniže na stenu - Nakoniec je možné garnižu inštalovať aj na stenu a to hlavne v prípadoch, ak je strop nad oknom šikmy alebo obsahuje prvky ako priznané trámy a podobne. V tomto prípade sa na stenu upevnia "L" držiaky na garniže a samotná garniža sa vešia na ne. Aj v tomto prípade je potrebné prívodný kábel umiestniť tak, aby ho bolo čo najlepšie skryť.

3. Akú dĺžku kastlíka pre garniže zvoliť : 

Zo všetkých spôsobov inštalácie sú rozmery najdôležitejšie práve pri inštalácií do zapustteného kastlíka, prípadne ak bude krycia lišta zo sadrokartónu. Tu je dôležité už pri prácach na strope ujasniť si, aké a koľko koľajníc tam pôjde a hlavne, či bude plánovaná zahnutá koľajnica. Veľmi zjednodušene to vidíte na nižšom obrázku.

Pri tom, aký dlhý bude kastlík si treba uvednomiť, že to nemá žiadny súvis s tým, aký široký je profil ganiže či koľajnice. Tento rozmer je potrebný pre to, aby sa Vám dokázal zvlnený záves pohodlne pohybovať bez toho, aby narážal do špalety alebo aby sa neopieral záves a záclona o seba. Každá látka, keď sa zavesí, vytvára vlnky a práve tieto vlnky sú tou najširšou časťou. Takže tu sú nami odporúčané rozmery pre jednotlivé použitia:

 • Kastlík pre jednu koľajnicu - Pokiaľ chcete v danej miestnosti mať len záves alebo len záclonu, potom je situácia veľmi jednoduchá. Koľajnicu umiestnite tak, aby mala z každej strany 5cm priestor na plynulý pohyb závesu či záclony. Kastlík v úplne klasickom prípade na jednu garnižu má dĺžku 10cm.
  Pozor, 5cm platí pre rozmer od najvzialenejšieho miesta od steny, kde sa záves môže zachytiť. Teda aj vratane radiátora a radiátorové hlavice. Ak napríklad máte na danej stene radiátor a jeho hlavica pretŕča do priestoru 8cm, garnižu nainštalujte na strop až do vzdialensoti 5 cm od tejto vzdialenosti. V tomto prípade by garniža išla do vzdialenosti 8+5=13cm a keďže potrebujete 5cm aj z druhej strany garniže, tak kastlík by bol 13+5=18cm. Prečo je tomu tak? Jednoducho ak by ste inštalovali garnižu v tomto prípade 5 cm od steny, záves bude z garniže smerovať kolmo dolu s tým, že jeho vlnky smerujú k a od steny. Ak je tam radiátorová hlavica, je samozrejme, že pri pohybe závesu sa tento bude o hlavicu zachytávať. Záves sa tak časom vyderie a navyše, často sa zachytí tak, že jedna časť ostane o garnižu opretá.

 • Kastlík pre dve koľajnice - Pri dvoch koľajniciach je naše odporúčanie opäť extra jednoduché. Skrátka dodržíme to isté pravidlo, ako pri jednej koľajnici, len ho zdvojnásobime. Takže každá koľajnica bude mať 5cm s každej strany, spolu 20cm. Opäť platí pravidlo, že vzdialenosť sa meria od najvzdialenejšej prekážky.

 • Kastlík pre zahnutú koľajnicu - Zahnuté garniže pre Vás vyrábame na mieru. Preto je pri tomto riešení veľmi dôležité myslieť na Vaše rozmery. Samozrejme, pri hliníkových koľajniciach nie je možné robiť žiadne ostré uhly ani inak "lámať" koľajnicu, pretože by sme stratili možnosť presúvať po nej závesy. Preto máme aj na toto svoje odporúčania. Pri jednej koľajnici ak chcete mať zabezpečený plynulý prechod bežcov cez zahnutie, je potrebné dodržať šírku každej strany kastlíka 0,2m. Vďaka tomu dostanete šírku v rohu až 0,3cm, čo je dostatočné pre postupné zahnutie koľajnice.

 • Kastlík pre dve zahnuté koľajnice - A nakoniec kasltík pre dve koľajnice, ktoré majú byť zahnuté. Tu je potrebné počítať s tým, že dve zahnuté koľajnice v rohu si vyžadujú naozaj veľký priestor. Samozrejme, je možné sadrokartón pripraviť tak, aby aj roh kopíroval zahnutie koľajnice a dodržal sa tým 5cm odskok od koľajnice. Tu je skvelá práve možnosť zahnutia na mieru, kedy nám dáte vedieť presný polomer Vášho zaoblenia a my Vám garnižu na tento rozmer pripravíme. Ak však chcete zahnutie nami odporúčané, tak je potrebné šírku kastlíka pripraviť až na 0,3 metra. 

Pokiaľ máte aj po prečítaní článku otázky, neváhajt napísať do diskusie pod článkom, na Vašu otázku radi odpovieme a článok doplníme.